מכללת פרס WORKPLUS

| חללי עבודה משותפים | 570 מ"ר X