פומפדיתא 6

| דירה לגברים מורחקי בית | האגף לשירותים חברתיים, עיריית רמת גן X