לח”י 20

| תוספת קומה, הרחבה ומגדל ממ"דים למבנה מגורים קיים X