ביאליק 57

| דירת רווחה | האגף לשירותים חברתיים, עמותת על"ה, רמת גן X