CUTHOUSE זהו כלי עזר פרי תכנוני שנוצר עבור כל מי שמתקשה בהבנת תכניות. למעשה מדובר בסט ריהוט בקנה מידה 1:100 או 1:50 העשוי מקרטון קשיח, ובעזרת שימוש בחלקיו על גבי התכנית, ניתן להבין את פרופורציות חללי המבנה, כיצד ניתן לארגן את ריהוט החדרים ואילו חלופות תכנון ניתן ליישם כשמשנים את קירות החדרים.